Ментална аритметика

Ментална аритметика техники и кога да я изучаваме?

В съвременния свят децата с лекота се справят с електронни игри, компютърни програми, като в същото време това могат и да нямат добрата успеваемост в училище. Психологите отбелязват, че при някои деца присъства недостатък на концентрация, разсейване и променлива мотивации към обучение. Всичко това създава трудности за родителите да заинтересуват детето в изучаването на даден предмет, както и да разпознаят способностите и афинитета към някакви науки. Може да Ви е изненадващо, но основният проблем с вниманието и любопитството се решава от занятия по умствена аритметика, което развива умствените и творческите способности на детето, кара го да запомня, да учи, да разбира. Ползите от практикуването на ментална аритметика вече са доказани от много чуждестранни изследвания. Децата в България също са запознати с тази тема.

Менталната аритметика е техника за хармонично развитие на интелекта

Тя използва азиатски изчислителни технологии, използвайки различни сметки – абакус (соробан).

Програмата за менталната аритметика се състои от механични упражнения с пръсти върху сметало, умствена аритметика и упражнения за концентрация, внимание и логика. Менталната аритметика помага за значително увеличаване на скоростта на мислене и способността за творчески дисциплини. Подходяща е както за деца, така и за възрастни. Резултатът от уроците по ментална аритметика е възможността за бързо изчисляване на многоцифрени числа в главата, без да се използва калкулатор. Менталната аритметика е всъщност ментална математика.

Кога е най-добре да се изучава ментална аритметика?

Най-големият резултат се получава при изучаване на ментална аритметика при деца на възраст от 4 до 16 години. Това се дължи на биологичните възможности на тялото да възприема нова информация.

В същото време изучаването на ментална аритметика в по-напреднала възраст е още по-ефективно. Упражнението възстановява подвижността на ръцете и увеличава мозъчната невропластичност. Колко много се нуждаем от това, нали?!

Ще ви разкажем подробно какво включва програмата по менталната аритметика, за всичките й ползи, които носи и за това как децата се научават да бъдат възприемчиви и развиват своите способности и своята интелигентност. Четете нашите следващи статии по темата ментална аритметика.

Към началото