Менталната аритметика

Менталната аритметика

Съвременните родители често споделят за неразвитото въображение и фантазия на детето. Тук се намесва менталната аритметика.

Вярно е, че ние тренираме лявото полукълбо на мозъка на детето – то е отговорно за логиката и математическите способности, като в същото време дясното полукълбо развиваме съвсем малко. Дясното полукълбо на мозъка разпознава сложни зрителни и слухови модели. То е отговорно за концентрацията и въображението. Когнитивните способности на детето зависят от хармоничното развитие на двете полукълба на мозъка на детето.

Менталната аритметика

Ментална аритметика е начин за развитие на интелигентността на децата чрез бързо смятане наум. Така детето се научава, първо да разчита на сметалото и тренира фината моторика на ръцете. След това абакусът се маха и детето си го представя в главата си – брои мислено. По този начин той развива своето въображение и креативността си.

Менталната аритметика помага за цялостно развитие на интелектуалните способности на детето. Моменталното изчисляване в ума е приятно допълнение към това.

След като усвои менталната аритметика, детето се справя много по-лесно с всяка интелектуална и творческа работа. То става способно бързо да решава проблеми и да прилага нестандартен подход към тях.

Историята на появата на ментална аритметика

Менталната аритметика се е появила преди около 5 хиляди години. Тази методика се е използвала в древна Гърция, Индия и Рим, с цел да се научат децата да броят. Тя се основава на способността да се смята на древния вид сметало, наречен абакус.

С течение на времето сметалото се е превърнали в калкулатор, през 1993 г. е формулирана концепцията за „менталната аритметика“.

Днес менталната аритметика се използва в 50 страни по света. В Япония и Китай тя е станала част от училищната програма.

Ползите от техниката

Способността да изчислявате бързо в главата си не е крайната цел. В момента на отказ от работа с истински абакус, дясното полукълбо на мозъка започва да работи по-активно. В същото време децата развиват логическо мислене и броене, за което е отговорно лявото полукълбо.

Повишената работа на двете полукълба на мозъка се превръща в навик и помага на детето да решава по-креативно житейските проблеми: да се концентрира, да погледне проблема по-широко и изгради логически вериги, за да го разреши.

Друг плюс е развитието на няколко вида памет едновременно: дългосрочна, краткосрочна и фотографска.

Към началото