Клинични изследвания

Клинични изследвания

Клинични изследвания

Чрез клинични изследвания медиците и микробиолозите разработват по-ефективни и по-безопасни терапии за заболявания, за които вече съществуват лекарства. Някои  клинични проучвания се провеждат за изследване на заболявания, които в настоящия момент се считат за нелечими.

При клиничните изследвания учените работят с много партньори за провеждане на изследванията. Включително и с други фармацевтични компании, здравни специалисти и академични среди.

Клиничните изследвания представляват дълъг и прецизен процес, при който средно минават повече от 12 години от развитието на идея в лабораторията до регистрацията на продукт.

Този последователен и подробен подход е приет, защото безопасността и благополучието на хората, които използват лекарствата и ваксините, е съществен приоритет.

В някои случаи трябва да бъдат изследвани до 25 000 различни съставки, преди да се избере едно вещество, което може да бъде използвано за лечение.

За нас: МЦ Конвекс, адрес: ул. Синанишко езеро 11 А, 1680, София; Тел:  +359 2 986 3109

В този раздел ще научите за това, как се споделя информация за клинични изследвания, как се докладват анонимизирани медицински данни и се публикува регистър за клинични изпитвания.

Фази на клиничните изследвания

Клиничните изследвания се провеждат в съответствие със съответните етичните стандарти, местните и международните регулаторни изисквания.

Провеждането на клинични изследвания е под контрола на регулаторните органи.

В съответствие със стандартите за качество на научните изследвания, преди провеждането на научноизследователска дейност, трябва да бъде предоставен план за изследване и ангажимент за спазване на принципа на прозрачност при публикуването на резултатите от изследванията.

Клиничните изследвания винаги включват като минимум три фази. Понякога става необходимо да се включи и четвъртата фаза:

-Ако вярваме, че дадено лекарство може да бъде подобрено, или пък

-Ако трябва да се предоставят допълнителни данни при поискване от регулаторните органи.

Клиничните изследвания от фаза I представляват първият опит с използването на ново активно вещество при хората. В тях обикновено участват малка група здрави доброволци.

Въпреки това, в някои случаи – например, когато се изследва ново лекарство за лечение на заболяване като рак – изследването може да се проведе с пациенти, които вече имат заболяването.

Към началото