Качества на строителните материали

Качества на строителните материали

Качества на строителните материали – свойства

Устойчивостта на замръзване е способността на строителния материал да се противопоставя на разрушителното действие на замръзналата в порите му вода. Нормите установяват броя на многократното замразяване, което наситеният с вода материал трябва да издържи без разрушаване. Трайността на много строителни елементи зависи от устойчивостта на замръзване на материала.

Якостта е свойството на материала да се противопоставя на разрушаване под действието на напрежения, произтичащи от товар или други фактори. Науката се занимава с изследване на якостта на материалите – силата на материалите.

Строителните материали в конструкции при различни натоварвания най-често изпитват напрежения на натиск и опън, по-рядко – огъване, срязване и удар.

Силата на строителните материали се характеризира с тяхната якост при свиване и разтягане.

Твърдостта е способността на материала да устои на проникването на друго по-твърдо тяло в него. Твърдостта на материала не винаги съответства на неговата здравина.

Звукопроводимостта е разпространението на звукови вълни през строителни материали. Тежките и плътни материали имат висока звукова проводимост, порестите и леките материали имат ниска звукова проводимост.

Звукопропускливостта е разпространението на звукови вълни от източник на звук през въздуха, прониквайки през обвивката на сградата. Леките и порести материали имат висока пропускливост на звука, а тежките материали имат ниска пропускливост на звука.

Химичната устойчивост е устойчивостта на строителните материали към действието на химикали. Това зависи от химичния и минералогичния състав на материала, неговата структура и плътност, както и от характера на агресивната среда и концентрацията, температурата, интензивността на приема и налягането.

Източник: Магазин estro.bg, Западна промишлена зона, бул. Ян Хунияди №6, Варна. Телефон за контакт: +359 896 64 20 83.

Строителни материали от естествен камък

Материалите и продуктите от естествен камък се получават от скали при механична обработка: смачкване, цепене, шлайфане, полиране и др. Те се използват за основи, опори на мостове, стени, подове и др. за изкуствени строителни материали (цименти, вар, бетон, хоросани и др.).

В зависимост от условията на образуване, скалите се делят на седиментни, метаморфни и магматични.

Към началото