Какво е емоционална интелигентност?

Емоционална интелигентност означава повече от това да си добър човек.

Емоционална интелигентност е способността да разбираш и ефективно използваш силата на емоциите като източник на енергия, информация, творчество и връзка. Способността да използваш емоциите, за да се контролираш и да влияеш на резултата от взаимоотношенията по положителен начин. Учените твърдят, че емоционално интелигентните хора могат да свържат своите чувства и мисли. Това означава, че по-специално те могат да възприемат и изразят чувствата си и от там да подкрепят решенията си. Като цяло хората знаят много за емоционалните ситуации и процеси и с помощта на това знание управляват емоциите си.

Личност
За да се научите как да въздействате върху себе си и върху другите, трябва да знаете личността на човека. В опростена форма личностите могат да бъдат представени като: темперамент + характер + социални нагласи Темпераментът е разликата между едно бебе. Единият е по-възбуден, активен, другият е по-спокоен, уравновесен. Характерът е личностни черти, които постоянно се проявяват в нейното поведение. Социалните нагласи са „върхът на айсберга“, наречен Личност. Най-просто казано емоционална интелигентност това е отношение към света, към хората наоколо, към себе си

Собствен
Според психоаналитичната теория частта от човешката личност, която се реализира като Аз е в контакт с външния свят чрез възприятие. Азът планира, оценява, запаметява и реагира по друг начин на ефектите от физическата и социалната среда.

Социален Аз
Ние с желание – или не твърде охотно – се съгласяваме да поемем една житейска роля, която съдбата ни изпраща. Един и същ човек може да има няколко или дори много социално „Аз“ (Социално Аз). Това е набор от лични навици, които изграждат основата за нашите взаимоотношения с другите. Това е променящата се, мека и податлива, повърхностна страна на личността.

Към началото